FAQ

Hvor mange gange om dagen skal ballonen blæses op?

Mindst to gange dagligt, morgen og aften, og helst også en gang midt på dagen, hvis det er praktisk muligt.

Hvor lang tid skal der behandles?

I mindst 3-4 uger eller så længe lægen anbefaler.

Hvordan skal ballonerne rengøres?

Ballonerne skal ikke rengøres. De skal udskiftes efter 3-4 dages anvendelse (max. 20 opblæsninger pr. ballon).

Hvordan skal næserøret rengøres?

Anvend vand og et mildt rengøringsmiddel ved behov.

Hvordan skal ballonerne opbevares?

De bør opbevares i orginalemballagen, ved stuetemperatur, og beskyttet mod sollys.

Hvor længe kan ballonerne opbevares?

Holdbarhedsdatoen står på emballagen.

Hvorfor er det af og til svært at blæse ballonen op?

En sandsynlig årsag er, at næsestykket er rettet mod næsens centrale skillevæg (septum) eller er man har glemt at blokere det andet næsebor og/eller lukke munden.

Kan man anvende legetøjsballoner?

Nej, i henhold til den aktuelle dokumentation har legetøjsballoner ingen effekt.

Hvorfor kan mit 3-årige barn ikke blæse ballonen op?

Selv om en del kliniske studier har omfattet så små børn, kan det være svært at få så små børn til at blæse en ballon op. Men det er forsøget værd. Hvis barnet ikke kan gøre det selv, kan en forælder blæse ballonen op og sætte det mod et af barnets næsebor. Lad luften komme ind ad barnets næsebor og få samtidigt barnet til at synke. Denne metode kan fungere på børn fra 3 år og ældre.

Otovent ved flyvning

På hvilket tidspunkt under flyvningen bør jeg blæse ballonen op?

Ballonen skal blæses op, når piloten indleder nedstigningen for at lande. Da kan undertrykket i mellemøret opstå.

Hvor ofte skal ballonen blæses op?

Du blæser ballonen op, når du mærker en mild smerte eller når din hørelse bliver dårligere. Den skal normalt blæses op flere gange. Der er ingen øvre grænse for antal opblæsninger.

Bør jeg også anvende næsedråber?

Næsedråber har ingen virkning, når det gælder om at åbne øretrompeten. De kan dog være effektive, hvis du er forkølet og vil rense næsen, så det bliver lettere at udføre Otovent-metoden.