Nyheder

31 mar 2020

COVID-19 meddelelse fra ABIGO Medical Group

COVID-19 meddelelse fra ABIGO Medical Group

I disse tider hvor COVID-19 breder sig over hele verden, og hvor vi løbende implementerer forskellige foranstaltninger og bestræbelser på at beskytte og værne om vores medmennesker/medarbejdere og virksomhed, ønsker vi hos ABIGO Medical Group at forsikre jer om, at vi fokuserer på at sikre kontinuiteten med jer og jeres virksomhed på alle niveauer.

Vi arbejder efter tre grundlæggende principper:

  • Beskyt vores medmennesker. ABIGO Medicals vigtigste prioritet er at arbejde for at sikre sundhed og velvære for vores medarbejdere, kunder, leverandører, distributører og partnere samt familier. Her følger vi naturligvis anbefalingerne fra de danske sundhedsmyndigheder.
  • Virksomhedens sociale ansvar. Det er ekstremt vigtigt for os hos ABIGO Medical, at vi både som virksomhed og individuelle medarbejdere gør vores yderste, for at begrænse spredningen af denne virus for at beskytte risikogrupperne. Dette kan ikke understreges nok.
  • Bevare vores forpligtelser over for kunder og samarbejdspartnere. Vores forpligtelser over for jer er meget vigtige for os. Vores planlægning fokuserer på kontinuitet og forpligtelse i hele forsyningskæden. På nuværende tidspunkt ser vi ingen større problemer/trusler mod at kunne sikre levering i den nærmeste fremtid, men som alle ved, kan dette ændre sig hurtigt, afhængigt af begivenhederne i verden. Vi beder om jeres forståelse og fortsatte gode samarbejde, hvis der skulle ligge endnu større udfordringer forude.

Samtidig ser vi fremad. Vi har en udfordrende tid foran os, men vi er godt rustede, og vi er overbeviste om, at vi vil stå stærkere end nogensinde på den anden side af dette.

I kan være sikre på, at vi, i ABIGO Medical Group, vil gøre vores yderste for at minimere virkningerne af denne krise.

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

 

De venligste hilsner

Jan G Smith
CEO

Joakim Jehlbo
Adm. direktør

09 mar 2016

NYT STUDIE – viser at Sorbact® Surgical dressing er en omkostningseffektiv måde at forebygge postoperative sårinfektioner

Postoperative sårinfektioner er almindelige efter kejsersnit og kan føre til øget sygdomsforekomst, længere indlæggelsestid og øget risiko for genindlæggelse på hospital.1

Et nyligt offentliggjort studie med 543 kvinder, som fik et planlagt eller akut kejsersnit, viste, at risikoen for postoperative sårinfektioner blev signifikant reduceret med Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med en standardbandage.2

Dette randomiserede, kontrollerede studie bekræftede, at Sorbact® Surgical Dressing er en både effektiv og omkostningseffektiv måde at forebygge postoperativ sårinfektion.

Læs hele studien ›

 

References: 1. Jenks PJ, Laurent M, et al. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect 2014; 86:24-33. 2. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press]

10 feb 2016

Nyt svensk sårbehandlingsprodukt gør stor forskel i sundhedsvæsenet – Superabsorbent med bakteriebindende egenskaber

Inficerede sår medfører længere lægningstid og dermed unødvendig lidelse for patienten samt øgede omkostninger for samfundet. Sorbact bakteriebindende forbindelse hjælper med til at forhindre infektioner samt behandler sår som allerede er blevet inficeret og er svære at få til at hele. Nu udvides sortimentet med et superabsorbent. Forbindingen udvider brugbarheden til at omfatte kraftigt til intensivt væskende sår.

Sorbact forbinding forebygger og behandler sårinfektioner ved, på en naturlig måde, at sænke den bakterielle belastning og derigennem forbedre det kliniske resultat og mindske såvel patienters lidende som udgifter til sundhedsvæsenet. Med Sorbact teknologien opstår en kontaktflade som bakterierne foretrækker frem for såroverfladen. Bakterierne bindes til Sorbact overfladen og fjernes når forbindingen skiftes.

Imødekommer efterspørgsel
Det nye Sorbact superabsorbent er det seneste tilskud til sortimentet. Det er også den eneste tilgængelige superabsorberende forbinding, som binder bakterier. Forbindingen er beregnet til behandling af kraftigt til intensivt væskende sår som kirurgiske sår, traumatiske sår, tryksår, diabetiske sår samt fod- og bensår. Superabsorbentet kombinerer Sorbact teknologien med en superabsorberende kerne og et vandafvisende underlag for at forhindre at væske lækker igennem. Det findes i følgende størrelser: 10x10cm, 10x20cm, 20x20cm och 20x30cm. Sorbact superabsorbent bliver først lanceret i Europa og derefter i andre regioner.

– At tilføje sortimentet med den superabsorberende forbinding er et direkte resultat af kundernes efterspørgsel og patienternes behov udtaler Mattias Andrup, Medical Affairs Director på ABIGO Bedical. Kundernes reaktioner har hidtil været meget positive. Forbindingen har alt hvad kunderne kan kræve af et suberabsorbent og nu i kombination med de fordele som Sorbact teknologien har.

Mere om Sorbact
Sorbact binder til almindelige mikroorganismer i sår, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida albicans, inklusiv MRSA¹ bakterier. Der ses ingen tegn på at der er udviklet resistens mod Sorbact teknologien. Sorbact produkterne er miljøvenlige, indeholder ikke og frigør ikke giftige emner, er ikke-allergifremkaldende og kan bruges på børn samt under graviditet. Der findes et omfattende udbud af forskellige typer forbindelser og størrelser. Yderligere information kan findes her: www.abigo.com/products/wound-fungus/sorbact/

Om ABIGO Medical
ABIGO Medical er et entreprenørdrevet svensk medicinalfirma som ejer, udvikler, fremstiller og markedsfør lægemidler og medicintekniske produkter. ABIGO Medical har et bredt udvalg af håndkøbs- og receptbelagte lægemidler, samt en række medicinske produkter inden for avanceret sårbehandling og øre, næse og hals og fødevarer for specifikke medicinske formål. Firmaet blev grundlagt i 1989 af de nuværende ejere, brødrene
Jan G. Smith og Leif Smith, begge stadig aktivt engagerede i ledelsen. ABIGO’s produkter sælges og anvendes i over 60 lande, både via den egne salgsorganisation og via samarbejdspartnere. ABIGO’s omsætning overstiger 200 millioner SEK årligt med fortsat, kontinuerlig vækst og lønsomhed, hvilket geninvesteres i forskning og udvikling. Sorbact er et registreret varemærke som tilhører ABIGO Medical AB.

Yderligere information kan findes på www.abigo.com.

Kontaktperson: Anders Elliot – Global Director Medical Device Division, anders.elliot@abigo.se, +46 31 7484950

¹ Rönner U & A.C. et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care, vol 23, no 10, Oct. 2014.