Reklamationer

Du kan rapportere en klage/en reklamation iht. nedenstående

Medicinteknik (sår og svamp, øre/næse/hals, øjne)
Tlf.: +46 31-748 49 50
E-mail: info@abigo.dk

For at gøre håndteringen af din reklamation lettere for os, vil jeg bede dig angive så specifik information som muligt (produkt, batchnummer, beskrivelse af hændelse, kontaktoplysninger).

Lægemiddel (mave og tarm, vitaminer og mineraler, søvn og uro, receptpligtigt)
Kontakt i første omgang apoteket, hvor du har købt dit lægemiddel.